شجره طیبه صالحین

شجره طیبه صالحین مسجد سید محمد عالم بندرکنگ
 
هر کجا بوى خـــــــــــــــــــــدا مى آید
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٢۳ : توسط : meghdad

هر کجا بوى خـــــــــــــــــــــدا مى آید                        خلق بین بى سر و پا مى آید

زانک جان ها همه تشنه ست                                به وى تشنه را بانگ ســــقا مى آید

 

شـــــــیرخوار کرمـــــــند و نگـــــــران                         تا که مــــــــادر ز کجا مى آید


در فراقــــــــند و هـــــمه منـــــتظرند                        کز کجا وصــــــل و لقا مى آید


از مســـــــلمان و جــــــهود و ترســا                       هر سحر بانــــگ دعــا مى آید


خــــنک آن هوش که در گوش دلــش                      ز آســـمان بانگ صــلا مى آید


گـــــــوش خـــــود را ز جفا پاک کنـید                       زانک بانـــگى ز سمــــا مى آید


گـــــوش آلوده ننوشــــد آن بانــــــگ                     هر سزایى به ســـــزا مى آید


چشـــــم آلوده مکـــن از خد و خــال                     کـــان شهنشـــــاه بقا مى آید


ور شد آلوده به اشکش مى شــوى                    زانـک از آن اشـــک دوا مــى آید


کاروان شکر از مصـــــر رســـــــــــید                     شـــــرفه گــــــام و درا مـى آید


هین خمــــــــــش کز پى باقى غزل                     شــــــــاه گوینــــده مـا مى آید


 
داستان کوتاه
ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/٧ : توسط : meghdad

مردی صبح از خواب بیدار شد و دید تبرش ناپدید شده .

شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد، برای همین، تمام روز اور ا زیر نظر گرفت.

متوجه شد که همسایه اش در دزدی مهارت دارد، مثل یک دزد راه می رود، مثل دزدی که می خواهد چیزی را پنهان کند، پچ پچ می کند، آن قدر از شکش مطمئن شد که تصمیم گرفت به خانه برگردد، لباسش را عوض کند، نزد قاضی برود.

اما همین که وارد خانه شد، تبرش را پیدا کرد. زنش آن را جابه جا کرده بود. مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر گرفت و دریافت که اومثل یک آدم شریف راه می رود، حرف می زند، و رفتار می کند.

فکر ما بر کار ما تاثیر دارد.


ادامه مطلب را مطالعه کنید