شجره طیبه صالحین

شجره طیبه صالحین مسجد سید محمد عالم بندرکنگ

غیرت
ساعت ٢:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٩   کلمات کلیدی: بندرکنگ ،شجره طیبه صالحین


گفت که چی ؟ هی جانباز جانباز ! شهید شهید!

میخواستن نرن !

کسی مجبورشون نکرده بود که !

گفتم چرا اتفاقا مجبورشون کردن !

گفت کی؟

گفتم همون که تو نداریش ! گفت چی من ندارم !

گفتم غیرت