شجره طیبه صالحین

شجره طیبه صالحین مسجد سید محمد عالم بندرکنگ

رهنمودها و مبانی طرح صالحین از نظر مقام معظم رهبری
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱۸   کلمات کلیدی:

 – جوانها ، از معارف بلندی که جزء بهترین آنها ( آثار شهید مطهری ) است ، حتماً استفاده کنید.

 – مجموعه فکری درست بکنید ، از آدمهای مطمئن ( یک مجموعه اندیشه روز ).

 – بهره گیری از نیروهای عاطفی در کنار فعالیت عقلی.

 – جوان اول باید احساس مسئولیت کند ، مثل پر کاهی در امواج حوادث نباشد.

 – ای بسا با تشکیل کلاس ، معلومات فرد را از دین بالا می بریم ، در حالیکه ایمان او بیشتر نشده است.باید معلومات دینی هم بالا برود.

 – باید آنچنان خود را بسازید که مثل شمعی پروانه ها را به دور خود جمع کنید.

 – بسیجی می تواند محور باشد ، انسانهایی را به خود جلب کند ، بیست نفر را به دور خود جلب کند.

 – انسان برجسته در میدان رزم دارای بنیّه قویّ فرهنگی ، خودجوش در عرصه سیاست ، توانا در تبلیغ دین ، باید اینگونه افراد درست کنید.