شجره طیبه صالحین

شجره طیبه صالحین مسجد سید محمد عالم بندرکنگ

وضو در فرات نماز در کربلا
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٥   کلمات کلیدی: شجره طیبه صالحین

آی  عاشقا  بشـارت ، داریــم میریـم زیارت
میخــوایم بریم به جبهه ، به امیــد ِ شهـــــادت

میخوایم بریـم به فکه ، به عشــق ِ خاکِ پاکش

بریـم به عشق ِ سنگـر ، اونکـه شـدم هـلاکش

پاشیـم بریم دوبــــــــــــاره ، میخـونهء دوکـوهـه

دلــم بازم گـرفتــه ، بهــونهء دوکـــــــــــــــــوهه

آی رفقـــــــــا دوباره ، بیــآن بریــم شلمچـــــــه

اونجــا بازم بخــــــونیم ، روضــهء درب و کـوچــه

کــرده دل ِ خـرابـم ، هـــــــــوای فاو و مجنـــون

بیــآن بریــم دوباره ، کنــار ِ رودِ کــــــــــــــــارون

بیــآن بـریم دوبـــاره ، به ســوی دشـت ِ عبّاس

اونجــا میآد همیشــــه ، عــطر ِ خــدایی ِ یـاس

اگــه میخــوای ببینـــیم ، ســلطانِ عالمیـــن رو

باید بازم ببنــدیم ، سـربنـد ِ " یا حسیـن " رو