شجره طیبه صالحین

شجره طیبه صالحین مسجد سید محمد عالم بندرکنگ

نماز
ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۳٠   کلمات کلیدی: خاطرات شهدا

سر سفره عقد نشسته بودیم، عاقد که خطبه را خواند، صدای اذان بلند شد. حسین برخاست، وضو گرفت و به نماز ایستاد، دوستم کنارم ایستاد و گفت: این مرد برای تو شوهر نمی شود.
متعجب و نگران پرسیدم: چرا؟ گفت: کسی که این قدر به نماز و مسائل عبادی اش مقید باشد، جایش توی این دنیا نیست.

 

«شهید حسین دولتی»