حدیثی از امام صادق ( ع )

شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد :

به چه دلیل من به‏ وجود خدا اعتقاد پیدا کنم ؟ امام از راه تحلیل وجدانی وارد شد ، فرمود : هیچ اتفاق افتاده که سوار کشتی شده باشی ؟ گفت : بله فرمود :

و هیچ‏ اتفاق افتاده که باد تندی بوزد و دریا فوق العاده متلاطم بشود ( و شاید این تعبیر هم باشد که کشتی شکسته باشد ) به طوری که از همه چیز مأیوس‏ شده باشی ؟ گفت : اتفاقا پیش آمده فرمود : در همان وقت هیچ احساس‏ کردی که قدرتی وجود دارد که اگر بخواهد ، تو را نجات می‏دهد ؟ گفت بله‏ فرمود :

او همان خداست آن وقتی که تو از تمام اسباب و علل و عوامل‏ بریده شوی ، این وجدان توست که خواه ناخواه نمی‏گذارد تو مأیوس باشی ، چون واقعا چنین چیزی در وجدان تو هست ، حکم می‏کند که هست . . .  وقتی مشیتش بر انجام کاری تعلق بگیرد ، سلسله اسباب و مسببات در مقابل‏ آن چیزی نیست

/ 0 نظر / 5 بازدید