سردار نقدی در واکنش به تهدیدات آمریکاگفت:

وی با اشاره به شرایط متزلزل و رو به فروپاشی رژیم سیاسی حاکم بر آمریکا افزود: آمریکا ادعای حمله به جمهوری اسلامی را دارد در حالی که 3 سال از فروپاشی اقتصادی اش می گذرد و با قیام محرومان در وال استریت رو بروست و ارتش شکست خورده آمریکا نیز در اثر مقاومت ملت عراق با خفت و خواری در حال فرار از این کشور است.

وی با تاکید بر آمادگی کامل مجاهدان امت اسلامی در سراسر منطقه برای نابود کردن آمریکا خاطر نشان کرد: ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، نیروی زمینی اش در کویت و نیروی هوایی اش در قطر همگی در محاصره مجاهدان امت اسلامی هستند که در انتظار رسیدن فرمان نابودی آمریکا لحظه شماری می کنند.

سردار نقدی اظهار داشت: 3 هفته است در رسانه ها غوغا کرده اند و هر روز می گویند که فردا به ایران حمله می کنیم اما با چند کلام امام خامنه ای (حفظه الله) همه دنیای استکبار منفعل شده و عقب نشینی کردند که در سخنان وزیر دفاع آمریکا کاملا مشهود بود.

سردار نقدی با اشاره به همزمان بودن "اتهام زنی آمریکا به جمهوری اسلامی" و "تهدید به ترور سردار قاسم سلیمانی" از سوی آمریکا گفت: آمریکا یک روز جمهوری اسلامی را به تروریست بودن متهم می کند و در شرایطی که هنوز اتهامش از صدر اخبار پایین نیامده؛ پیشنهاد ترور مسئولان جمهوری اسلامی را مطرح می کند. مجموعه این اقدامات مذبوحانه نشان می دهد که آمریکا بدبخت تر از همیشه درگیر تناقضات درونی است.

وی با تشبیه وضعیت کنونی رژیم حاکم بر آمریکا به ماه های آخر حیات رژیم منحوس پهلوی اظهار داشت: رفتار امروز آمریکا شبیه ماه های آخر حیات ننگین شاه مغرور است که یک روز دم از آشتی ملی می زد و در همان روز (17 شهریور) مردم را به خاک و خون می کشید،یک روز دولت نظامی تشکیل می داد و فردایش از لزوم همکاری با ملی مذهبی ها سخن می گفت.

سردار نقدی در خصوص هدف آمریکا از مطرح کردن تهدید پوشالی اخیر در بعد بین المللی خاطر نشان کرد: در بعد بین المللی، آمریکا این هدف را دنبال می کرد که به ملت های به پاخاسته در جهان و دلبستگان به جمهوری اسلامی بگوید، به زودی با حمله نظامی به ایران نقطه امیدتان از بین خواهد رفت تا بدین ترتیب بتواند با تضعیف روحی مستضعفان جهان بر اوضاع مسلط شود.

وی وحدت آحاد ملت را رمز آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: باید بدانیم مادامی که بین صفوف ملت وحدت و همدلی برقرار است هیچ تهدید نظامی کارساز نیست. آمریکا طی 60 سال گذشته که سر دسته اراذل و اوباش جهانی بوده؛ هیچگاه جرئت حمله به یک کشور متحد و یکپارچه را نداشته است.

سردار نقدی افزود:آمریکا فقط به کشورهایی که دارای شکاف های بزرگ اجتماعی هستند نظیر ویتنام، یمن، عراق و افغانستان؛ حمله کرده است.

سردار نقدی با اشاره به وعده دروغ رئیس جمهور آمریکا برای تغییر در سیاست های استکباری این رژیم با هدف حل بحران مشارکت سیاسی مردم در انتخابات،گفت: با شعارها و مطالبات مردم آمریکا که خواستار تغییر اساسی در سیاست های استکباری بودند بازی و آن را به نفع خود مصادره کردند. اگر شعار تغییر توسط رئیس جمهور آمریکا مطرح نمی شد حتی نیمی از مشارکت بسیار اندک مردم آمریکا در انتخابات هم به وقوع نمی پیوست.

سردار نقدی همچنین گفت: تغییری که مورد نظر مردم آمریکاست؛ همان فریاد تغییری است که از خیابان وال استریت شنیده می شود؛ یعنی پایان یافتن لشگر کشی و آدم کشی آمریکا و بسته شدن در زندان ها و شکنجه گاه هایی چون گوانتانامو و برچیده شدن بساط اقتصاد سرمایه داری.

/ 0 نظر / 29 بازدید