# بندرکنگ

دنیا خیلی زیباتر خواهد شد اگر بیاموزیم

دروغ نگوییم،تهمت نزنیم،مؤدب باشیم،صادق باشیم،انتقاد پذیر باشیم،دیگران را آزار ندهیم،وجدان داشته باشیم،از کسی بت نسازیم،نظافت را رعایت کنیم،از قدرت سوء ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 29 بازدید