# خاطرات_شهدا

چقـــــــــدر زیبـــا...

چقـــــــــدر زیبـــا...بهش گفت پول برای طــــــلا، فعـــــــلا ندارم؛ عـــــــوضشقــــــــول میدم هر سال بیارمت طلائیـــ ه     همســـ♥ــــر یعنی همســـــــــفر تا بهشــ♥ـــت امام ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 32 بازدید